9. mája, Sabinov

Adresa

Anhydritový poter stav-eu

Stav-EU Anhydrit je čerstvý samonivelizačný poter na báze síranu vápenatého (anhydritu), plniva, prísad a vody. Počas vytvrdzovania sa vytvára kryštalická štruktúra; relatívne veľké a kompaktné kryštály sa navzájom spájajú po celej ploche, čím vzniká len minimálne množstvo dutých priestorov. Vďaka tejto štruktúre dosahujú anhydritové potery vysoké pevnosti.

POUŽITIE

Anhydritové potery sú určené na liate vyrovnávacie (podkladové) vrstvy podláh, najmä v bytových, občianskych a priemyselných stavbách s prevádzkovým zaťažením do 7,5 kN.m-2. Pri vyšších prevádzkových zaťaženiach je potrebné určiť väčšiu hrúbku poteru, vyššiu pevnostnú triedu alebo kombináciu oboch úprav. Anhydritové liate potery sú veľmi vhodné aj pre systémy podlahového vykurovania – zloženie poteru je homogénne v celej hrúbke bez ďalšieho zhutňovania (dobrá tepelná vodivosť), nie je potrebné dilatovať jednotlivé vykurovacie okruhy. Anhydritové potery sa zhotovujú s rovinnosťou ± 2 mm.m-1 a nevyžadujú dodatočný vyrovnávací poter pre finálnu povrchovú vrstvu. Ako podlahovú krytinu možno použiť širokú škálu bežne používaných podlahových krytín, je však potrebné dodržiavať pokyny pre pokládku uvedené výrobcom podlahovej krytiny.

APLIKÁCIA

Stav-EU Anhydrit sa dodáva v aplikačnom prívese Transmix. Požadovaná teplota podkladu, poteru a prostredia počas aplikácie sa stanovuje v rozmedzí +5 až +30 °C. Počas aplikácie a v počiatočnej fáze vytvrdzovania je potrebné zabrániť silnému prievanu; v prípade vysokej vlhkosti vzduchu je potrebné intenzívne vetrať. Povrch musí byť 48 hodín po aplikácii chránený pred mechanickým poškodením, je bezproblémový, ale musia sa pripustiť štrukturálne škáry podkladu. Viac informácií o spôsobe realizácie nájdete na stránke. Návod na použitie.

Maté nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať  a radi vám ich zodpovieme!

Navigácia

KVALITA

Stav-EU Anhydrit sa počas výroby priebežne kontroluje laboratórnymi testami. Základným predpokladom úspešnej aplikácie je do-dodržiavanie predpísaných technologických postupov.

ZÁKLADNÉ TYPY KONŠTRUKCIE POTERU

Spojovací poter

Hrúbka vrstvy od 25 mm, zvyčajne na vyrovnanie a prípravu nerovného povrchu podkladu na ďalšie použitie. Spojovací poter musí byť s podkladom spojený po celej ploche, pevne a bez prerušenia. Podklad musí byť stabilizovaný a zbavený voľných častíc a mastnoty. Výmole a trhliny sa musia opraviť opravnými tmelmi (MFC Sanfix 200). Nasiakavé podklady sa musia ošetriť penetračným náterom, aby sa zabránilo predčasnému úniku vody z anhydritového poteru. Na všetkých vzostupných častiach, ako sú steny, stĺpy, vykurovanie a pod. by sa mali umiestniť okrajové pásy (hrúbka min. 5 mm).

Poter na separačnej vrstve

Hrúbka vrstvy od 30 mm, je voľne pohyblivý. Podklad musí byť suchý a čistý, výmole a trhliny musia byť opravené opravnými tmelmi. Bodové prevýšenia, potrubia a podobné prekážky sa musia vyrovnať, aby sa vytvoril rovný podklad. Deliacou vrstvou je parotesná zábrana (PE fólia, voskový papier). Jednotlivé pásy deliacej vrstvy by sa mali klásť s 10 cm presahom, spoje by mali byť zlepené (zvarené). Informácie o okrajových pásoch pozri. Spojovací poter.

Poter na izolačnej vrstve

Hrúbka vrstvy od 30 mm (v závislosti od prevádzkového zaťaženia a stlačiteľnosti izolačnej vrstvy), samotný anhydritový poter sa ukladá na tlmiacu vrstvu (zvukovo a tepelne izolačné materiály), od ktorej je oddelený separačnou vrstvou (parozábranou). Podklad musí byť suchý a čistý, výmole a trhliny sa musia opraviť opravnými tmelmi tak, aby izolačná vrstva dosadla na celý povrch. Informácie o okrajových pásoch pozri. Spojovací poter.

Vykurovací poter

Hrúbka vrstvy od 40 mm (v závislosti od polohy vykurovania v potere), je priamo vyhrievaný poter, zvyčajne sa kladie ako plávajúci poter. Pri návrhu a realizácii sa musia dodržiavať rovnaké pravidlá a zásady ako pri kladení poteru na izolačnú vrstvu. Stlačiteľnosť izolačnej vrstvy max 5mm. Na všetkých vystupujúcich častiach, ako sú steny, stĺpy, vykurovacie systémy atď., by mali byť umiestnené okrajové lišty (min. 10 mm hrubé)..

ANHYDRIT V ČÍSLACH